Hyppää suoraan sisältöön

Riuttojen anti on arvokas - Kymmenen syytä säilyttää riutat

Koralliriuttaa © Chuck Savall/ Coral Reef Alliance
  1. Maailman merialasta vain 0,1% on koralliriuttojen peitossa, mutta niillä ja niiden suojaamilla mangroverämeillä ja meriruohoniityillä elää kolmannes merten lajistosta, joukossa tuhansia ainoastaan riutoilta tavattuja kaloja ja selkärangattomia.
  2. Varsinaisten riutta-asukkaitten lisäksi riutat elättävät monia lajeja, jotka arvostavat niitä ravintoloina ja lastenhuoneina.
  3. Riutan lajistossa piilee vielä tuntemattomia mahdollisuuksia. Arvellaan, että nykyisin riuttalajeista tunnetaan vasta noin 15%. Riutan lajistosta voi löytyä uusia lääkkeitä, tulevaisuuden raaka-aineita tai apu ruokapulaan. Tähän mennessä riutan tutkimus on tuottanut ainakin AIDS-, syöpä- ja särkylääkkeen sekä vaikuttavia aineita kosmetiikkaan.
  4. Riutat tuottavat vuosittain hyötyä 300 miljardin dollarin edestä. 500 miljoonaa ihmistä saa toimeentulonsa riutoista. Miljoonat työpaikat ovat riippuvaisia riuttojen terveydestä.
  5. Riuttamaat saavat vuosittain miljardeja dollareita matkailu- ja kalastustuloja. Yli puolet riuttamaista elää turismista. Monet niistä ovat kehitysmaita. Riuttojen rupsahtaminen ja häviäminen vähentää matkailijoita. Matkailutulojen menetys taas köyhdyttää kehitysmaita entisestään ja voi viedä niiltä mahdollisuuden taloudelliseen kehitykseen.
  6. Pelkästään Aasiassa koralliriutoilta saaadaan noin neljännes vuotuisesta kalansaaliista ja ruokaa miljardille ihmiselle.
  7. Monelle rannikon asukkaalle riutan kalat ovat lähes ainoa valkuaisainelähde. Jos kalansaaliit ehtyvät, kärsivät köyhimmät ihmiset aliravitsemuksesta.
  8. Riutat suojaavat rantoja eroosiolta, kulumiselta. Ilman niitä satamat ja kaupungit ovat vaarassa ja ihanat hiekkarannat hupenevat aaltoihin.
  9. Riutat ja rantojen mangroverämeiköt vähentävät tuulen nostattamien myrskyaaltojen voimaa ainakin 70%, arvioidaan YK:n ympäristöohjelman julkaisemassa raportissa. Ilman niitä myrskyt iskevät tropiikin rannikkokaupunkeihin täysillä. Kun ilmastoennusteissa myrskyjen uskotaan entisestään voimistuvan, näyttää trooppisten saarivaltioiden tulevaisuus toivottomalta ilman riuttoja. Riuttoja korvaavat keinotekoiset myrskyiltä ja rantaeroosiolta suojaavat rakennelmat ovat kalliita.
  10. Korallit suojaavat rannikoiden mangroverämeitä ja meriruohoniittyjä myrskyiltä ja aaltoilta.
Lisätietoa:

Hoksaa-lehden Hoksaa-lehden etusivulle sivun alkuun